PRIZNATI NOVI HIBRIDI SUNCOKRETA

Na sednici Komisije za priznavanje novostvorenih domaćih i odobravanje uvođenja u proizvodnju stranih sorti i hibrida uljanih kultura

koja je održana 8.12.2006.godine, razmatrani su rezultati 31 hibrida suncokreta i 2 sorte uljanog lana ispitivanih u oglednoj mreži i laboratoriji tokom 2005. i 2006.godine.

Na osnovu ostvarenih rezultata na sednici Komisije za uljane kulture je predloženo za priznavanje 25 hibrida suncokreta od toga:
- 21 hibrid suncokret uljanog tipa, i to: 8 hibrida Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada, kao i jedan zajednički hibrid sa Pioneer-om, 7 hibrida Limagrain-a, 3 hibrida Euralis-a, 1 hibrid KWS-a, 1 hibrid Pioneer-a i 1 hibrid Syngenta-e.
- 1 IMI hibrid suncokreta, odnosno hibrid tolerantan na herbicide iz grupe imidazolinona, kompanije Syngenta
- 3 hibida suncokreta sa povišenim sadržajem oleinske kiseline u ulju, i to 2 hibrida kompanije Syngenta i 1 hibrid Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Novopriznati hibridi suncokreta upotpuniće Listu sorti poljoprivrednog bilja, nakon brisanja većeg broja hibrida starijih od 15 godina, u skladu sa novim Zakonom o semenu, što će omogućiti veći izbor proverenih hibrida suncokreta za domaće proizvođače ove  uljane kulture.

Takođe je priznata i jedna sorta uljanog lana, Centra za poljoprivredna i tehnološka istraživanja iz Zaječara.

Rezultate ispitivanje možete pogledati ovde:                Uvodni deo sa dešifracijom

                                                                                  Suncokret

                                                                                  Uljani lan