PROMENJEN STANDARD KOD SUNCOKRETA

Obaveštavamo vas da

je Komisija za priznavanje sorti uljanih biljaka donela odluku da se za hibride suncokreta koji su ove godine prijavljeni u grupi imidazolinon rezistentnih hibrida kao standard koristi hibrid RIMI PR.