Rezultati ispitivanja proizvodnih "strip" ogleda sa komercijalnim hibridima suncokreta u 2010. godini

U ovoj proizvodnoj godini ispitivali smo neke od komercijalnih hibrida suncokreta pet kompanija koje su prisutne na našem tržištu.
Ova godina, sa aspekta klimatskih uslova, pre svega padavina, nije bila povoljna za proizvodnju suncokreta.
 
Rezultati