Saradnja sa Evropskom kancelarijom za biljne sorte (CPVO)

Krajem oktobra 2020. godine, Evropskoj kancelariji za biljne sorte (CPVO) poslata je baza sa podacima za 6000 sorti, čime su obuhvaćeni zahtevi od 2009 godine do danas.

U ovom programu, osim članica EU, učestvuju i druge zemlje širom sveta. Poslati dokument sadrži ime sorte, broj zahteva, vlasnika, zastupnika, održavaoca, status sorte, oplemenjivačku oznaku prihvaćeno ime i dr.

Imena sorti koje se registruju u Srbiji i potom objave na sajtu CPVO postaju nedostupna za druge oplemenjivače. Na taj način se izbegava mogućnost zabune kod krajnjih korisnika pojavom više sorti sa istim imenom u okviru jedne biljne vrste (ili grupi srodnih vrsta).

Ukoliko se ipak pojave ovakvi slučajevi, oplemenjivači koji su prvi koristili dato ime imaju prednost.

Značaj saradnje se ogleda i u činjenici da CPVO razmenjuje podatke sa drugim međunarodnim organizacijama kao što su UPOV i OECD, što se u krajnjoj instanci odražava na nesmetan protok semena i sadnog materijala na internacionalnom nivou.