Sortni mikroogledi povrtarskih vrsta u Šurjanu

 Na imanju  porodice Tabački u Šurjanu, za potrebe Odeljenje za priznavanje i zaštitu sorti poljoprivrednog bilja duži niz godina postavljaju  se sortni mikroogledi sa povrtarskim vrstama.

 

    U toku 2006 godine  postavljeni su ogledi sa kupusnjačama (rani kupus, letnji kupus,    brokoli i karfiol) kao i ogledi sa tikvicama, kornišonima i determinantnim paradajzom.

     Iako vremenske prilike nisu bile naklonjene, grad koji je pao 14.07.2006. godine,  nije uticao na prinos i pouzdanost rezultata.