Sortni ogledi povrća u Somboru u 2008. godini

Na lokalitetu "Agroinstituta" u Somboru postavljeni su ogledi VCU i DUS testova poljoprivrednog bilja.

 

      U toku 2008. godine bice ispitano  preko 30 vrsta povrtarskog bilja sa preko 210 sorti. 

    Prilikom obilaska oglednog polja  mogu se videti  novi tipovi salata, veliki broj sorti brokolija,  ranog kupusa, boranije, graška...

                                                                                                        Katarina Zarubica

                                                                                                        Danijela Stojanovic