Strip ogledi sa kukuruzom i šećernom repom – Zrenjanin 31.05.2012.

  
Strip ogledi sa sortama kukuruza i šećerne repe koje izvodi PSS Zrenjanin postavljeni su na lokalitetu Zlatica u uslovima suvog ratarenja.
 

Ogledi su pravilno postavljeni i negovani, a biljke imaju dobar vigor, iako ova oblast nije primila značajniju količinu padavina u prethodnom periodu.