Studijska poseta CREA-i, Italija

Službenicima Odseka za priznavanje sorti i PSS Sombor, u  okviru  IPA projekta "Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti registracije sorti poljoprivrednog bilja uključujući i ovlašćene organizacije za ispitivanje sorti" ,organizovana je poseta kolegama  из CREA (Savet za istraživanja  u poljoprivredi i analizu poljoprivredne ekonomije) u njihovim centrima u Milanu, Tavacanu i Bolonji.
 Razmenjena su iskustva oko ispitivanja sorti u  DUS i VCU ogledima sa posebnim osvrtom  na ispitivanje sorti i hibrida  kukuruza,  konoplje, maka, krompira kao i drugih biljnih vrsta. Tokom posete Ministarstvu poljoprivrede Republike Italije dogovoren je  nastavak dalje saradnje u okvirima IPA projekta.