Studijska poseta Mađarskoj 2014.

U organizaciji evropske kancelaraije za biljne sorte Community Plant Variety office, CPVO , Multi-beneficiary program-RS-32, „DUS testiranje sorti jezgrastog voća i održavanje referentnih kolekcija“ delegacija Uprave za zaštitu bilja obavila je studijsku posetu Mađaraskoj, test stanicama Tordoš i Poloske. 

U razgovoru sa mađarskim ekspertima „NEBIH“ institucije koja je zadužena za priznavanje sorti: Ms. Uzonyi Dezsőné, Kovács Nóra, Dr.Szani Zsolt, Lukács József, Pernesz György, Szokó Attila ustanovljen je visok stepen harmonizacije propisa sa zakonodavstvom Evropske Unije ali i praktičnih iskustava u oblasti priznavanja sorti poljoprivrednog bilja sa posebnim osvrtom na sorte jezgrastih voćnih vrsta. Sastanku u test stanici Tordoš prisustvovala je i predstavnica CPVO Anne Waitz. Predložen je nastavak saradnje u razmeni genetičkog materijala vezanog za referentne kolekcije.