Studijska poseta UKZUZ-u u Republici Češkoj

Predstavnici Odeljenja za priznavanje sorti boravili su u Centralnom institutu za nadzor i  testiranje u poljoprivredi (UKZUZ) u Brnu, Republici Češkoj u organizaciji programa TAIEX–a (Technical Assistance and Information Exchange Instrument).

Cilj studijske posete bilo je upoznavanje  sa načinom rada UKZUZ-a kao i sa izvođenjem VCU i DUS testova  sa hibridima ozime uljane repice što je i bila glavna tema ove posete.
U mestu Hradec nad Svitavou, u kome se nalazi stanica za testiranje novih hibrida ozime uljane repice, održan je radni sastanak uz upoznavanje sa organizacijom, poslovima i aktivnostima UKZUZ.
 U okviru posete izvršen je obilazak oglednog polja sa VCU i DUS  ogledima sa roditeljskim linijama i hibridima ozime uljane repice. Zajedno sa kolegama iz UKZUZ-a obišli smo hladne komore za dugoročno skladištenje uzoraka semena za potrebe referentne kolekcije kao i prostorije u kojima se vrši priprema uzoraka za setvu  semena hibrida  koji se ispituju.
U skopu službenog putovanja, u Brnu, gde se nalazi centrala ove institucije, izvršen je i obilazak Nacionalne referentne laboratorije. 
Odeljenje za priznavanje sorti i dalje će nastaviti saradnju sa češkom državnom institucijom UKZUZ u oblasti razmene DUS izveštaja kao i podataka i činilaca iz oblasti priznavanja sorti, održavanja referentnih kolekcija kao i drugih relevantnih informacija.