Svečanost povodom otvaranja projekta "Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti registracije sorti poljoprivrednog bilja uključujući i ovlašćene organizacije za ispitivanje sorti”

Srbija će dobiti podršku od 800.000 evra iz IPA II programa EU u okviru projekta za oporavak i zaštitu starih autohtonih sorti voća i grožđa i uspostavljanje baze podataka za Nacionalni registar biljnih sorti

Na svečanom otvaranju tvining projekta ”Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti priznavanja biljnih sorti uključujući i ovlašćene organizacije“, koji je održan 14. decembra u Beogradu, predstavljeni su ciljevi i dosadašnji postignuti rezultati pomenutog projekta koji se sprovodi kroz partnerstvo Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Ministarstva poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike Republike Italije.

Svrha projekta je podrška Srbiji u izradi pravnog okvira za olakšanje oporavka, zaštite, registracije i eksploataciju u budućnosti starih autohtonih sorti voća i grožđa.

Projekat je od velikog značaja za Srbiju u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji, jer direktno utiče na usklađivanje zakona i procedura za registraciju sorti poljoprivrednog bilja sa zahtevima EU i međunarodnim standardima.

Održavaoci lokalnih sorti voća i vinove loze

Po jedan zvanični održavalac će biti određen za svaku, potencijalno ekonomski važnu, lokalnu sortu voća i vinove loze. Održavalac će biti zadužen za očuvanje ovih sorti, uključujući i lokalne poljoprivrednike, u cilju održavanja nasleđa lokalnog genetskog resursa voća i vinove loze.

Ovako očuvani genetski resursi, mogu se dalje koristiti kao osnov da ih poljoprivrednici i proizvođači stave u promet, kao i za razvoj novih sorti koje će posedovati neke bitne i cenjene karakteristike, od strane istraživačkih institucija i oplemenjivača.

Jedan od očekivanih rezultata sprovođenja projekta jeste i unapređenje profesionalnih veština osoblja zaposlenih u institucijama korisnicama i uspostavljanje baze podataka za Nacionalni registar biljnih sorti, uključujući i održavaoce starih domaćih i odomaćenih sorti voća i grožđa.

Registar sorti poljoprivrednog bilja

Naime, posle osamostaljenja, Srbija je nastavila vođenje Registra sorti poljoprivrednog bilja Jugoslavije. Time su preuzete i odomaćene sorte koje su se gajile u drugim republikama tako da sam Registar nije u potpunosti odraz trenutne zastupljenosti sorti u proizvodnji. Zbog toga je Ministarstvo poljoprivrede 2008. godine pokrenulo niz aktivnosti, kod povrtarskih kultura, kojima je sortna lista uređena odnosno kojima su iz Registra sorti izbrisane one koje nisu zastupljene u proizvodnji u Srbiji a za one koje su zastupljene su određeni održavaoci, pravna i fizička lica koji održavaju uzorak sorte.

Takav isti problem je ostao u domenu sorti voća i vinove loze a pored toga, kod ovih kultura zabunu pravi i veći broj sinonima i homonima. Problem sinonima i hominima kod sorti voća i vinove loze je globalni problem pa je Međunarodna unija za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) kao svetska organizacija koja se bavi sortama, pravilnicima predvideo da se za sve nove sorte dodelju samo jedno ime koje je isto u svim Registrima gde se ove sorte upisuju. Međutim problem je ostao za veliki broj sorti koje su stvorene pre uvođenja ovih pravila. Tako je nađeno da je naziv sorte Kratošija ustvari sinonim sorti, Primitivo. Zinfandel i Crljenak Kaštelanski. Genetskim mapiranjem je takođe utvrđeno da je Tamjanika Crna usvari sinonim sorte Muscato Roso.

Zbog svega ovoga Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za zaštitu bilja je od juna 2017. pokrenula projekat ”Jačanje kapaciteta fitosanitarnog sektora u oblasti registracije sorti poljoprivrednog bilja uključujući i ovlašćene organizacije za ispitivanje sorti” kojim je predviđeno da se postojeći Registar sorti ”prečisti“ od sorti voća i vinove loze koje se ne gaje na teritoriji Srbije kao i da za stare sorte koje su u proizvodnji odrede održavaoci čime bi se sprečila mogućnost njihovog nestanka, kaže stalni savetnik projekta Aleksandar Tabaković.

Projekat je vredan 800.000 evra i finansiran je iz IPA fondova. Iz Italije, zemlje članice Evropske Unije, vođa projekta je Rikardo Pakani (Riccardo Rossi Paccani) viši službenik Ministarstva poljoprivrede Italije dok je Valter Mićeli (Valter MICELI) stalni savetnik projekta i službenik fondacije Medisilva. Iz zemlje korisnice vođa projekta je direktor Uprave za zaštitu bilja, Nebojša Milosavljević a stalni savetnik projekta Aleksandar Tabaković.

Projekat je predviđen da traje 18 meseci – do 30. novembra 2018. sa mogućnošću produžetka od šest meseci. To predstavlja dve vegetacione sezone za koje bi trebalo da se urade sve predviđene aktivnosti.