TAIEX radionica o direktivama vezanim za semenski krompir i seme povrća

TAIEX radionica: Analiza Direktive 2002/56/EC o krompiru i Direktive 2002/55 (Marketing of vegetable seed), Beograd, 7-8. novembar 2011.
 
Na predlog Uprave za zaštitu bilja, a u organizaciji TAIEX stručne misije (Technical Assistance and Information Exchange of the European Commission: tehnička pomoć i razmena informacija EC za zemlje koje su u procesu priključenja EU) održana je dvodnevna radionica na temu analize direktiva Saveta EU o marketingu semena povrća i semenskog krompira.
 
   
 
Kolege iz EU koje su pomogle svojim velikim iskustvom i praktičnim znanjem bili su Alessandra Sommovigo (INRAN, Italija), Henk van de Haar (NAK - Holandski generalnu inspektorat za semenski krompir), Co Bruin (Naktuinbouw - holandska institucija koja se bavi ogledima u svrhu priznavanja i zaštite sorti i postkontrolom i Manfred Weinhappel (Institut za seme, Austrijska agencija za zdravlje i bezbednost hrane, AGES). Ovi stručnjaci učestvuju u pripremi nacrta zakona, kako u svojoj zemlji tako i u Briselu, na nivou EU, kao i u svakodnevnoj primeni date regulative na terenu.
         
 Mr. Co Bruin                                           Ms. A. Sommovigo                                  Mr. Weinhappel
 
 
Kroz svoje prezentacije, evropski stručnjaci predstavili su modele svojih zemalja u oblasti kontrole proizvodnje i kategorizacije semenskog krompira, semena povrća i rasada povrtarskog bilja namenjenog za dalju prodaju, kao i inspekcije kasnije na tržištu, postkontrolnih testova...
 
Osim predstavnika Uprave za zaštitu bilja, u radu skupa su učestvovali i predstavnici stručnih službi iz Sente, Novog Sada, Kraljeva, Čačka, Vrbasa, Leskovca, Smedereva, Vranja, Kruševca i Instituta za povrtarstvo iz Smederevske Palanke.
 
Katarina Zarubica