TAIEX studijska poseta Irskoj

U organizaciji Evropske komisije, odnosno kancelarije za tehničku pomoć TAIEX, izvršena je studijska poseta Irskoj.
U okviru studijske posete održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede Irske i drugih relevantnih institucija u Dablinu na kojima je ustanovljen visok stepen harmonizacije propisa u oblasti registracije sorti kao i inspekcijskog nadzora proizvodnje i prometa. 
Takođe, organizovani su sastanci sa ekspertima Irske institucije za priznavanje sorti  u mestu Backweston gde se rade ogledi sa novostvorenim sortama, inspekcijska kontrola u Wicklow kao i kontrola prometa u luci Dablin.
Irski eksperti su predstavili izvođenje ogleda shodno CPVO i UPOV protokolima i evoluaciju ispitivanja sorti odnosno formiranje liste preporučenih sorti kao jedne od nacionalnih mera. 
Uspostavljeni su kontakti sa relevantnim institucijama i pojedincima u oblastima priznavanja sorti i fitosanitarnog nadzora biljne proizvodnje i prometa i dogovorena je dalja saradnja  relevantnh  institucija dve zemlje.