VCU ogled sa sortama i hibridima ozime uljane repice

Na lokalitetu Rimski šančevi “Instituta za ratarstvo i povrtarstvo” iz Novog Sada postavljeni su VCU ogledi sa  34 sorti i hibrida ozime uljane repice. Ove godine imamo i 5 IMI hibrida u ispitivanju. 

Ogled sa IMI hibridima je tretiran herbicidom Cleranda. Vreme primene herbicida  je u fenološkoj fazi razvoja 11-18 (od prvog do osmog razvijenog lista), a najbolji period primene je u fazi GS 14 (četrvrti razvijeni list).