VCU ogledi sa ozimim sortama uljane repice - lokalitet Rimski Šančevi

U proizvodnoj 2020/2021. godini  u ispitivanju je ukupno 41 sorta ozime uljane repice:  36 hibrida  i 5 sorti.

Na lokalitetu Rimski Šančevi - Instituta za ratarstvo i povrtarstvo  Novi Sad postavljen je VCU ogled sa ozimim sortama uljane repice. Rukovodilac ogleda  je dr Ana Marjanović Jeromela.

VCU ogled se sastoji od četiri ogleda od kojih  su dva sa klasičnim hibridima, jedan sa IMI hibridima  i četvrti je sa sortama ozime uljane repice.

Ogled je postavljen na osnovu  Pravilniku o ispitivanju ozime uljane repice i sve agrotehničke mere izvedene u optimalno roku.