Opšti

Pravilnik o količini semena i rokovima dostave

Pravilnik o potrebnoj količini semana, odnosno sadnog materijala koji se dostavlja radi ispitivanja, kao i vreme dostavljanja tog semena, odnosno sadnog materijala, u zavisnosti od vrste bilje objavljen je u "Službenom glasniku RS" broj 11/11 od 22. februara 2011. godine

Pravilnik o dodatnom ispitivanju ("strip")

PRAVILNIK O VRSTAMA POLJOPRIVREDNOG BILJA ZA KOJE SE MOGU VRŠITI DODATNA ISPITIVANJA SORTE I METODAMA ISPITIVANJA SORTI TOG BILJA objavljen je u "Službenom glasniku RS" broj 6 od 04.02.2011. godine

Pravilnik o načinu određivanja imena sorte

Pravilnik o načinu određivanja imena sorte poljoprivrednog bilja objavljen je u "Službenom glasniku RS" br. 76 od 22.10.2010.

Pravilnik o Registru sorti

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Registra sorti poljoprivrednog bilja objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 73 od 12.10.2010. godine

Pravilnik o sadržini zahteva

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za priznavanje sorte poljoprivrednog bilja, kao i dokumentaciji koja se uz taj zahtev prilaže objavljen je u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 53/10 od 29.07.2010.

Stranice

Subscribe to Opšti