Info

Denominаcijа sorti: uspostаvljаnje i rukovođenje bаzаmа podаtаkа i rаzmenа informаcijа

Denominаcijа sorti: uspostаvljаnje i rukovođenje bаzаmа podаtаkа i rаzmenа informаcijа

     Nа poziv CPVO (Community Plant Variety Office) predstаvnici Grupe zа zаštitu biljnih sorti i biološku sigurnost i Odsekа zа priznаvаnje sorti, borаvili su u Anžeu, u Frаncuskoj, u periodu od 08.09. do 10.09.2013. godine.  

Dan polja strnih žita i ogleda iz oblasti zaštite bilja u PSS Sombor

Dan polja strnih žita i ogleda iz oblasti zaštite bilja  u  PSS Sombor

      Dan polja strnih žita i ogleda iz oblasti zaštite bilja održan je 08.06.2012. godine na oglednim poljima “Stara toplana” i Bilić. Skup je otvorio direktor PSS Sombor Vladimir Sabadoš,a pozdravne reči su uputili šef Odseka za priznavanje sorti Dragan Dedić, a ispred Instituta za ratarstvo i povrtarstvo akademik Prof Dr Srbislav Denčić.

Dan polja strnih žita PSS Kikinda 05.06.2012.godine

Dan polja strnih žita PSS Kikinda 05.06.2012.godine

      Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Odseka za priznavanje sorti prisustvovali su 05.06.2012. godine Danu polja strnih žita u organizaciji PSS Kikinda.    
      Na oglednom polju „Kinđa“ posetioci su pored makroogleda ozimih i jarih strnina mogli videti i oglede Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.
      Na ovom lokalitetu postavljeni su ogledi za priznavanje sorti šećerne repe, suncokreta, strnih žita i kukuruza, kao i strip ogledi sa komercijalnim hibridima kukuruza i šećerne repe.

Sortni mikroogledi u Somboru 2012. godine

Sortni mikroogledi  u Somboru 2012. godine

    
        Na lokalitetu PSS "Sombor" u Somboru postavljeni su ogledi VCU i DUS testova poljoprivrednog bilja.   
   
       Dana 29. maja t.g. stručnjaci Odseka za priznavanje sorti obišli su ogledna polja sa suncokretom, uljanom repicom, sojom, krompirom, šećernom repom kao i DUS oglede poljoprivrednog bilja.    
   
      Na oglednom polju Toplana postavljeni su i kontrolni ogledi sa uzorcima standardne i referentne kolekcije.
 

Novi obrazac zahteva za priznavanje sorte

Novi obrazac zahteva za priznavanje sorte

Na osnovu Pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za priznavanje sorte poljoprivrednog bilja koji je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 53/10 od 29.07.2010. promenjen je obrazac Zahteva za priznavanje sorte poljoprivrednog bilja i možete ga preuzeti u odeljku - obrasci/formulari. Obrazac je isti za sve biljne vrste.

Stranice

Subscribe to Info