Rokovi za dostavu

Rokovi za dostavu i potrebne količine semena kukuruza

Način pakovanja

1.) Uzorak semena jedne sorte se pakuje posebno za svaki lokalitet i to u dve natron kese (dupla kesa - jednu staviti u drugu i tek nakon toga seme pakovati u te dve kese), čvrsto zatvorene (da ne bi došlo do prosipanja i mešanja semena - najbolje nakon pakovanja semena kese na vrhu više puta zaheftati). Dve natron kese su obavezne.

Stranice

Subscribe to Rokovi za dostavu